Sue-Zeng_326x248
Assistant Manager Guangzhou
Research
Guangzhou Office Suite 804, R&F Centre​
10 Huaxia Road
Pearl River New City, Tianhe District
Guangzhou 510623​
Guangzhou, Southern China